Jejak Kebenaran Al-Qur'an di Alam Semesta dan Diri Manusia

Jejak Kebenaran Al-Qur'an di Alam Semesta dan Diri Manusia

Katakanlah, "Bagaimana pendapatmu jika (Al Quran) itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh?" Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka…

Read More

Fushshilat 41 : 1-18

Surah Fushshilat termasuk kelompok surat Makkiyah yang diturunkan setelah surah Al Mu’min. Di awal surah Allah menerangkan respon orang kafir yang menolak risalah yang dibawa Nabi SAW – termasuk juga Al Quran yang memiliki ciri sbb: Diturunkan dari Tuhan yang Rahman dan Rahim (2). Dzat yang Maha Pemurah mencukupi segala…

Read More