Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (1) menyuruh kepada yang ma’ruf, dan (2) mencegah dari yang munkar, dan (3) beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Ali…

Read More