Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? (Al Qamar 54:17,22,32,40) – diulang dalam 4 ayat Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. (Al Jasiyah 45:20) (Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh…

Read More