Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

(Yunus 10:61)

Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.

(Al Hasyr 59:21)


Jangan merasa lelah membaca, mempelajari dan menuliskan Al Quran, sebab Allah yang Maha Mulia menjadi saksi setiap kali kita berinteraksi dengan Al Quran.

Mempelajari Al Quran memang berat, yang bahkan gunung pun terbelah karena tidak sanggup memikul keagungan dan kemuliaan kandungan Al Quran