Teguh dalam Keimanan

Teguh dalam Keimanan

Janganlah sekali-kali engkau mengarahkan kedua matamu (yakni jangan memberikan perhatian yang besar) kepada apa yang dengannya Kami telah menyenangkan golongan dari mereka (orang-orang kafir) sebagai bunga kehidupan dunia supaya Kami menguji mereka dengannya. Dan rezeki Tuhan Pemeliharamu lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersungguh-sungguhlah bersabar…

Read More

Berusaha Dahulu baru Bertawakal

Berusaha Dahulu baru Bertawakal

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan…

Read More

Bekerja dengan Hati

Bekerja dengan Hati

Seorang peladang datang bertanya: Berilah penjelasan pada kami soal kerja. Maka demikianlah bunyi jawabnya: Kau bekerja supaya langkahmu seiring irama bumi, serta perjalanan ruh jagad ini. Berpangku tangan menjadikanmu orang asing bagi musim. Serta keluar dari barisan kehidupan sendiri. Yang menderap perkasa, megah dalam ketaatannya, menuju keabadian masa. Bila bekerja…

Read More

Memperbanyak Istighfar

Memperbanyak Istighfar

Kisah Imam Hasan Al Basri Rahimahullah Suatu ketika pernah datang tiga orang kepada Imam Hasan Al Basri Rahimahullah mengadukan masalahnya, orang pertama datang dengan mengadukan musim paceklik, kemudian Imam Hasan Al Basri Rahimahullah berkata kepadanya, "Istighfarlah engkau kepada Allah." Kemudian orang kedua datang mengadukan kemiskinannya, kemudian Imam Hasan…

Read More

Tidur, Malam dan Siang

Tidur, Malam dan Siang

Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. (Al-Furqan 25:47) dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan (An-Naba' 78:9-11) Allah menjelaskan 3 aktivitas yang rutin dan…

Read More

Jejak Kebenaran Al-Qur'an di Alam Semesta dan Diri Manusia

Jejak Kebenaran Al-Qur'an di Alam Semesta dan Diri Manusia

Katakanlah, "Bagaimana pendapatmu jika (Al Quran) itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh?" Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka…

Read More

Apakah Ikhlas?

Apakah Ikhlas?

Ikhlas menjadi syarat agar kita immune atau kebal terhadap godaan Iblis. Ikhlas ini maknanya adalah ketulusan, sungguh-sungguh meluruskan niat tujuan melaksanakan ibadah dengan harapan agar Allah senang (ridho) melihat perbuatan kita, atau pamer riya' beribadah ingin dilihat dan dinilai oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan di ayat-ayat berikut: Katakanlah, “Sesungguhnya aku…

Read More

Kehidupan Mereka yang Beriman dan yang Tersesat

Kehidupan Mereka yang Beriman dan yang Tersesat

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang…

Read More