Kafir, Musyrik, Munafik dan Ahli Kitab

Perbedaan mereka menurut ayat2 Al Quran:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Al Hajj 22:17)

Kesimpulan: Kelompok di bawah ini tdk ada yg sama:
– Yahudi
– Nasrani
– Musyrikin
– Shabiin (pengikut Yahya as)
– Majusi (penyembah api)
– Musyrikin (penyembah berhala)


Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, (Al Bayyinah 98:1)

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam”, padahal Al Masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu”. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. (Al Maaidah 5:72)

Kesimpulan: Nasrani termasuk kafir


Orang-orang Yahudi berkata, “Uzair itu putera Allah” dan orang-orang Nasrani berkata, “Al Masih itu putera Allah”. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling? (At Taubah 9:30)

Kesimpulan: Yahudi sama dg Nasrani krn mengangkat Uzair sbg anak Allah. Jadi Yahudi termasuk kafir juga.


Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka Sesungguhnya bersumpah: “Kami tidak menghendaki selain kebaikan”. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). (At Taubah 107)

Kesimpulan: Munafik = org Islam yg sangat membenci Islam ttp tdk mau terang2an (spt musuh dalam selimut)


Dan janganlah kamu sekali-kali men-sholatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. (At Taubah 9:84)

Kesimpulan: Orang Munafik juga masuk kategori kafir

Kesimpulan Akhir:

Kafir = istilah umum utk org yg tertutupi hatinya dari hidayah Allah, risalah Allah SWT, yang mencakup (walaupun tdk terbatas) sbb:

  • Muslim yang munafik
  • Yahudi (Umat Nabi Ya’qub as dan bbrp rasul lain spt Musa, Daud dll)
  • Nasrani (Umat Isa as)
  • Shabiin (Umat Yahya as)
  • Majusi (penyembah api)
  • Musyrikin (penyembah berhala)

Wallahu a’lam