Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (1) menyuruh kepada yang ma’ruf, dan (2) mencegah dari yang munkar, dan (3) beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

(Ali Imran 3:110)


Tidak perlu minder dan bimbang bagaimana kita memulai agar menjadi umat terbaik, yakni selama memenuhi persyaratan sbb:

  1. Saling menyemangati sesama untuk berbuat baik dan terus berusaha menjadi lebih baik
  2. Saling mengingatkan sesama bila terjadi khilaf dan kesalahan
  3. Menjaga kemurnian keimanan kepada Allah SWT

Ingatlah janji Allah tidak pernah ingkar.