Janganlah sekali-kali engkau mengarahkan kedua matamu (yakni jangan memberikan perhatian yang besar) kepada apa yang dengannya Kami telah menyenangkan golongan dari mereka (orang-orang kafir) sebagai bunga kehidupan dunia supaya Kami menguji mereka dengannya. Dan rezeki Tuhan Pemeliharamu lebih baik dan lebih kekal.

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersungguh-sungguhlah bersabar atasnya. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, Kamilah yang menganugerahkan rezeki kepadamu. Dan kesudahan (yang baik di dunia dan di akhirat) adalah bagi (orang-orang yang menghiasi dirinya dengan) ketakwaan. (Thaha 20:131-132)


Janganlah kita silau, terlebih menjadi diri minder dengan berbagai pencapaian (achievement) dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan RasulNya. Sebenarnya segala yang mereka peroleh tidak lain sebagai ujian kepada mereka dan bunga kehidupan yang (kalau mereka tetap seperti itu hingga akhir kehidupannya) tidak akan membawa keselamatan mereka di Akhirat kelak. Ingatlah janji Allah SWT itu pasti benar adanya, dan kekuasaanNya tidak luput sedikit pun atas segenap makhlukNya.

Maka dirikanlah sholat, ajaklah diri dan anggota keluarga kita untuk mendirikan dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Agar segala hasil pencapaian (achievement) duniawi kita tidak hanya menjadi sia-sia, tidak hanya menjadi bunga kehidupan, melainkan menjadi tabungan pahala penyelamat kita di Akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri (Fatir 35:29-30)

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. (Al-Baqarah 2:238)

Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rizki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan (Ibrahim 14:31)

Wallahu a'lam bish-shawab.

Photo credit: mohamed hassan