Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan perbanyaklah mengingat Allah agar kamu mendapat keberuntungan.

(Al Jumu'ah 62:9-10)


Mari tinggalkan pekerjaan sejenak ketika azan berkumandang, dan bersegeralah menunaikan sholat. Perbanyaklah mengingat Allah, dzikrullah setiap saat ketika sedang bekerja agar kita mendapat banyak keberuntungan dan kemudahan dalam menyelesaikannya.