Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? (Al-Qamar 54:17,22,32,40) – diulang sebanyak empat kali dalam empat ayat identik

Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. (Al-Jasiyah 45:20)

(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (Ali Imran 3:138)


Seharusnyalah… Al Quran itu mudah dimengerti – bahkan oleh orang awam sekalipun.

Al Quran : pedoman, penerangan bagi setiap orang; namun menjadi petunjuk, rahmat dan pelajaran bagi orang yang meyakini dan bertakwa