Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? (Al-Qamar 54:17,22,32,40) – diulang sebanyak empat kali dalam empat ayat identik Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. (Al-Jasiyah 45:20) (Al Quran) ini adalah penerangan…

Read More