Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang jelas maknanya, itulah pokok-pokok isi Al qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat.

Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dengan mencari-cari maknanya, padahal tidak ada yang mengetahui maknanya selain Allah.

Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.”

Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

(Ali Imran 3:7)


Berhati-hati dalam mencari makna ayat-ayat Al Quran, karena mencari makna ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat adalah ciri orang yang hatinya condong kepada kesesatan