Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang jelas maknanya, itulah pokok-pokok isi Al qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dengan mencari-cari maknanya, padahal…

Read More