Al Furqan 25 : 56-77

Al Furqan 25 : 56-77

Misi dan Tugas Kerasulan Melanjutkan sikap pengingkaran yang diterima oleh para Rasul dari umatnya, Allah kemudian menjelaskan misi, etika dan tugas kerasulan sebagai berikut: Misi para Rasul adalah menyampaikan berita gembira dan memberi peringatan (56): Membawa berita gembira kepada mereka yang mencari kebenaran. Kejelasan siapa seharusnya yang diibadahi (ajaran Tauhid)…

Read More

Al Furqan 25 : 35-55

Al Furqan 25 : 35-55

Azab Allah terhadap Kaum yang Mengingkari Rasul Kita diperintahkan untuk mentadabburi kesudahan nasib beberapa kaum yang mengingkari rasul yang diutus kepada mereka melalui sisa peninggalan dan reruntuhannya yang tersisa: Musa as dan Harun as yang membawa Taurat menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dan para pembesar kerajaan Mesir yang akhirnya ditenggelamkan di…

Read More

Al Furqan 25 : 17-34

Beberapa Peristiwa di Hari Kiamat Dialog Manusia dengan Tokoh yang Dijadikan tuhan Ayat 17 menggambarkan dialog di akhirat antara Allah SWT dengan kaum yang menyembah selain Allah. Mereka ini adalah kaum yang pernah diutus Nabi/Pembaharu yang membawa risalah tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT. Setiap umat pasti diutus…

Read More

Al Furqan 25 : 1-16

Surah Al Furqan terdiri dari 77 ayat dan termasuk dalam kelompok surah Makkiyah. Penolakan Manusia terhadap Misi Kerasulan Ayat pertama menerangkan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam rangka misi beliau pemberi peringatan kepada seluruh alam (1). Alam di sini maksudnya adalah Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin,…

Read More

Tidur, Malam dan Siang

Tidur, Malam dan Siang

Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. (Al-Furqan 25:47) dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan (An-Naba' 78:9-11) Allah menjelaskan 3 aktivitas yang rutin dan…

Read More

Jaga Diri dan Keluarga agar Selamat Dunia Akhirat

Jaga Diri dan Keluarga agar Selamat Dunia Akhirat

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Al-Kahfi 18:46) Keluarga adalah ibarat perhiasan. Mereka dapat menjadi asset maupun liability kita di dunia maupun di akhirat. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah…

Read More