Di dalam Al-Qur'an, dijelaskan bagaimana Allah SWT menawarkan perniagaan atau perdagangan dengan hamba-Nya yang beriman. Mungkin perumpamaan perniagaan ini sengaja dikemukakan di dalam Al Quran, mengingat di akhir zaman materialisme sudah menjadi budaya dan pola pikir mainstream. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu…

Read More