Golongan Shiddiqin Melanjutkan bahasan ayat 10-11 sebelumnya, di ayat 18 diterangkan mereka yang memberikan pinjaman harta yang baik kepada Allah, mereka ini disebut sebagai Shiddiqin (18): Mereka membenarkan, mengakui dan melaksanakan perintah Allah dan RasulNya Mereka memberi pinjaman kepada Allah, menginfakkan sebagian hartanya yang baik-baik di jalan Allah Allah SWT…

Read More